Trasy v oblasti Domaše

Pozn.: Mnohé z trás začínajú/končia v Slovenskej Kajni. Je to dané polohou chalupy, kde v lete sídlia Marika s Gastonom. Viaceré z týchto trás sú iba ich kratšie vychádzky, ale náročnejší bajkeri si ich môžu pospájať na športovo hodnotnejšie akcie