Keď nabehnete myšou nad niektorú trasu, či farebnú oblasť, zmení sa kurzor zo šípky na ukazujúci prst a objaví sa informácia o danom objekte (v prípade trasy jej priebeh). Kliknutím na požadovanú trasu získate o nej detailné info (mapa, profil, popis, ...). Kliknutím na niektorú farebnú oblasť prejdete na detailnejšiu mapu s vykreslenými trasami. Google zmenil spôsob ovládania interaktívnych máp. Keď máte s tým problém, pozrite  Návod.