Chatári v Zádielskej doline
Autori
     Webfušer TOPlist

Traja starí alpinisti, ktorí už pred viac ako 50. rokmi navštevovali Zádielsku dolinu, preliezli tam mnoho ciest, poznali všetky zostupové chodníčky, každý kameň, každý strom, si na staré kolena povedali, že v rámci spomienok na mladé časy urobia niečo pre dolinu, ktorú majú tak radi, a ktorá im asi navždy prirástla k srdcu. Nedávno sme spísali svoje spomienky na Lajošku a jej chatárov, teraz sme sa podujali urobiť niečo podobné pre Zádielsku dolinu. Aj tu sa chatári striedali a tí postarší už pomaly aj upadli do zabudnutia. Aby sme to zvrátili, skúsime si pospomínať na nich, doložiť aj nejaké fotky a príbehy s nimi spojené. Je to aj vďaka spolupráci pamätníkov, pani Kataríne Flachbartovej, Pištovi Haberlandovi, horárovi Ľubošovi Smutnému a G. Stibrányimu ml.
                                  Autori stránky Vlado Kováč a Micu Varga, web verzia Gaston

     Úvod a niečo z histórie
     História v obrazoch
   1953 - 1963    Tóth Ernő    Detaily
   1963 - 1967    Spišiak Barna    Detaily
   1968 - 1969    Képeš Ján    nemáme žiadne údaje
   1969 - 1974    Spišiaková Gizela    manželka Barnu, neskôr bola krčmárka v Dvorníkoch
   a potom v Drienovci, kde robila až do vysokého veku
      do 1985    Popier a Uličný    Presné roky kedy sa striedali, nevieme
        1985    Képeš Ján, ml.    pôsobil iba krátko.
   1985 -    Milan Branna    Detaily
       Ľuboš Smutný    Horár - „kráľ Zádielskej doliny”
     Horolezci a ich chata

Podklady sme zháňali dosť ťažko a sme si vedomí, že niektoré údaje môžu byť neúplné alebo nepresné.
    Pripomienky a doplnky uvítame na adrese webfušera.