Boris - bivaky
2012 - 2023

 Príbeh
 Šarišský hrad
 Tisa km 710
 Fuzer
 Folkmár.skala
 Kojšovka
 Čierny Váh
 Bujanov
 Gerlaš.skala
 Nad Poráčom
 Ruské sedlo
 Dievčen.skala
 Kremenec
 Trakany
 Perzeidy
 Burda
 Brdárka
 Kolonické

Stránku pripravil Boris