Spomienka
na Dežka
9.05.2020

 Fotky
 Príbeh
 Mapa
 InteraktMapa
 Profil
 Panoráma
 Návrat domov
 GPS (plt)
 GPS (gpx)

Stránku pripravil Pišta