Regina
Niekto na mňa donášal a ocitol som sa v rádiu.<