Tento rok vinšuje Trón dosť oneskorene, ale o to úprimnejšie PF 2019 svojim priaznivcom.
Pozn: Lásku k cyklistike je okrem vznešeného Merckxovho výroku možno vyjadriť aj zemitejšie