Právnická 2018
06.10.2018

 Fotky
 Príbeh
 Mapa
 InteraktMapa
 Na hrádzi
 Návrat
 GPS (plt)
 GPS (gpx)
 Právnická II
 TI Právn. II
 Mapa Práv.II

Stránku pripravil Pišta, PrII Ľubo