Kráľova hoľa
27.1.2018

 Foto Ľubo
 Foto Karči
 FotoAll Ľubo
 TechInfo
 Videjko
 Mapa
 InteraktMapa
 KS Obálka
 KS Článok

Autor stránky Ľubo,
foto aj Karči Mizla